Kariérne poradenstvo

Naša služba je určená pre všetkých, ktorí nemajú jasnú predstavu o svojom budúcom kariérnom zameraní. Poskytujeme poradenstvo pre ľudí v akomkoľvek bode ich kariéry.

Dokážeme pomôcť absolventovi strednej alebo vysokej školy, ale aj tomu, komu z rôznych príčin nevyhovuje súčasné zamestnanie a chce sa posunúť a pracovať vo sfére, v ktorej využije svoj potenciál.

 

Ako prebieha kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo prebieha formou konzultácií, počas ktorých môže klient absolvovať rôzne testy zamerané na zistenie štruktúry záujmov, predpokladov na určitú prácu, ďalej tiež také, ktoré odhalia osobnostný i manažérsky potenciál klienta. Konzultácie pomáhajú klientovi jasnejšie vnímať seba v kontexte trhu práce i osobného života.

Rozsah poradenstva závisí od požiadaviek a potrieb klienta, ktoré diskutujeme v úvodnom telefonickom rozhovore. Niekedy postačuje jedno stretnutie, napr. ak klient potrebuje pripraviť dobrý životopis, motivačný list, pripraviť na osobný pohovor, alebo riešiť konkrétny problém v pracovnom živote.

Najčastejšie však realizujeme dve stretnutia. Počas prvého prebieha hĺbkové interview, ktoré sa týka skúseností, predstáv a očakávaní klienta. Na základe dohody môže absolvovať rôzne testy, pričom ich štruktúru volíme podľa cieľa poradenstva. V priebehu druhého stretnutia oboznámime klienta s dosiahnutými výsledkami testov a načrtneme možné riešenia problému, s ktorým sa na kariérového poradcu obrátil.

 

Pomohli sme...

Ponúkame niekoľko zjednodušených reálnych príbehov z našej praxe. Cesta, ktorou však naši klienti prešli však v skutočnosti nebola jednoduchá a vyžadovala veľa vnútornej sily, odhodlania a v neposlednom rade i pochopenia zo strany najbližších. Mená sú z dôvodu anonymity zmenené.

...

Jana si po 6 rokoch na rodičovskej dovolenke hľadala novú prácu. Reagovala na niekoľko inzerátov, avšak dostala len negatívne odpovede a nepodarilo sa jej prebojovať ani na osobný pohovor. Bola frustrovaná a pochybovala, že ju niekto po 6 rokoch strávených doma, s dvoma malými deťmi, zamestná.

Spoločne s Janou sme sa pozreli na jej profesijný životopis a spôsob akým sa uchádza o prácu. Zmeny, ktoré sme spoločne v životopise urobili zvýšili záujem zo strany zamestnávateľov. Natrénovali sme, ako úspešne zvládnuť osobný pohovor. Jana sa nakoniec zamestnala, i keď to nejaký čas trvalo.

...

Lea pracovala v oblasti financií na pozícii, ktorá si vyžadovala samostatnú analytickú prácu. Napriek dobrým pracovným výsledkom, spokojnosti nadriadených a dobrému finančnému ohodnoteniu, ju práca nenapĺňala. Obrátila sa na nás s otázkou ako ďalej.

Z rozhovoru i výsledkov testov, ktoré absolvovala, vyplynulo, že Lea je extrovertný a kreatívny človek, ktorého baví práca s ľuďmi. Po dôkladnom zvážení prešla vo firme na miesto v oddelení marketingu, kde začala s pomocnými prácami. Radikálna zmena kariéry však znamenala začať opäť od začiatku a za cenu nižšej mzdy, čo pri úveroch, ktoré splácala nebolo jednoduché a malo dosah na celý rodinný rozpočet. V práci je však šťastná – má rôznorodú prácu, v ktorej sa stretáva s ľuďmi, rieši množstvo operatívnych problémov, v ktorých sú kreatívne riešenia vítané.

...

Po 6 rokoch práce na jednej pozícii vo firme mal Martin pocit, že už profesijne nenapreduje. Práca bola pre neho rutinou a cítil, že má na viac. Očakávané povýšenie neprišlo, nevedel prečo. Rozhodol sa, že si bude hľadať novú prácu. A to i napriek tomu, že súčasného zamestnávateľa považuje za serióznu firmu, ktorá sa dobre stará o svojich zamestnancov. Obrátil sa na nás s prosbou o pomoc pri hľadaní nového zamestnania.

Z analýzy Martinovej situácie vyplynulo, že v práci o svojej frustrácii s nikým nehovoril, jeho nadriadený o kariérnych ambíciách Martina nevie. Na základe nášho odporúčania sa Martin porozprával so svojim nadriadeným. Dohodli sa, že Martina viac zapoja do nových projektov, a ak sa osvedčí, časom bude môcť samostatne viesť projekty, vrátane vedenia projektového tímu. Otázka postupu v hierarchii spoločnosti bude riešená až po ročnej skúsenosti s vedením projektového tímu. Spoločne s Martinom sme pripravili kariérny plán – zmapovali sme jeho slabé stránky, oblasti, na ktorých musí pracovať, s cieľom systematicky sa pripraviť na prípadné povýšenie na vedúceho oddelenia.

 

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

 

Pridajte svôj životopis a zvýšte svoje šance na ziskanie lepšej práce Nahrať životopis