Vyhľadávanie a výber zamestnancov

Zabezpečíme všetky kroky, ktorými sa bude musieť nový zamestnanec dostať až k vám. To znamená, že od zadania požiadaviek na nového pracovníka sa dopracujeme až po jeho finálny výber.

Služba vyhľadávanie a výber zamestnancov zahŕňa:

  • Vyhľadávame vhodných kandidátov, organizujeme výberové konanie na kľúč a realizujeme finálny výber zamestnancov
  • Obsadzujeme kompletnú pozičnú hierarchiu - od radových zamestnancov po Top manažment
  • Variant- Databázový výber
  • Do procesu výberového konania dokážeme vstúpiť v ktoromkoľvek štádiu a doviesť ho do úspešného konca
  • Po osobnostnej i odbornej stránke posudzujeme vhodnosť vami vyhľadaných kandidátov


Výberové konania tvoria najrozsiahlejšiu časť našej práce. Prebiehajú spôsobom podrobných výberov na základe vopred určených kritérií. Tie pripravuje klient v spolupráci s agentúrou, čím sa zvyšuje efektivita procesu.

Kombinujeme metódy, ktorými oslovujeme a vyberáme uchádzačov tak, aby sme čo najpresnejšie zasiahli cieľovú skupinu. V procese hľadania najčastejšie využívame inzerciu, priame oslovenie, výber z databázy, hĺbkové interview, osobné dotazníky, osobnostné testy, testy schopností, jazykové prípadne odborné testy. Výsledkom našej práce je odporučenie kandidátov do druhého kola na stretnutie ku klientovi a zorganizovanie druhého výberového kola (cca do 2-3 týždňov od podpisu zmluvy). Keďže nezasielame kandidátov do druhého kola bez toho, aby sme ich dôsledne preverili, šetríme váš čas a energiu.

Na kandidátov, ktorých vám odporučíme ako najvhodnejších na danú pozíciu,poskytujeme garanciu v trvaní 3-12 mesiacov. To znamená, že ak sa v priebehu tohto obdobia kandidát neosvedčí a jeho miesto sa uvoľní, bezplatne vyberieme ďalších uchádzačov.

Cenu za kompletný výber stanovíme na základe dohody. Záleží od typu pozície a od množstva obsadzovaných pozícií v jednej spoločnosti. 

Ak potrebujete posúdenie vami vybraných kandidátov, vstúpime do výberového procesu a poskytneme vám externý posudok či už na základe testov, rozhovorov alebo posúdení odbornosti.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

 

Pridajte svôj životopis a zvýšte svoje šance na ziskanie lepšej práce Nahrať životopis