Personálny marketing

V spolupráci s vami tvoríme koncepciu ponuky a spôsobu obsadzovania pracovných pozícií pomocou aplikácie marketingových nástrojov a to ako v internom tak v externom prostredí

Spoluvytvárame potrebné podmienky na udržanie najvhodnejších a kľúčových talentov v spoločnosti.

Teambuilding – nástroj na budovanie tímu, jeho plánovanie a organizácia

Outplacement – ponúkame programy, ktorými sa snažíme zamestnancom uľahčiť vynútený odchod zo zamestnania a pomôcť im nájsť nové uplatnenie na trhu práce pri zachovaní dobrého mena spoločnosti a zároveň stabilizovať pracovnú atmosféru u zostávajúcich zamestnancov

 

Prostriedky a použitie

  • tvorba cielenej a originálnej na cieľovú skupinu zameranej kampane na nájdenie tých najvhodnejších kandidátov a posilňovanie pozície firmy na trhu práce
  • tvorba funkčných databáz ľudských zdrojov a systému priebežnej komunikácie s nimi
  • nadviazanie a udržiavanie kontaktu so školami
  • reprezentácia spoločnosti na výstavách a iných podujatiach
  • použitie outplacementu pri prepúšťaní zamestnancov – komplexná profesionálna pomoc a podpora skúseného kouča, možnosť individuálnej konzultácie s psychológom prípadne inými špecialistami, zorientovanie prepusteného na trhu práce, reálna pomoc pri hľadaní nového zamestnania alebo štarte podnikania

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

 

Pridajte svôj životopis a zvýšte svoje šance na ziskanie lepšej práce Nahrať životopis