Personálna administratíva

Primeraný kontakt s uchádzačmi o prácu vo vašej spoločnosti je jeden zo znakov firemnej kultúry. Prenechajte na nás vašu personálnu administratívu – zabezpečíme profesionálny personálny servis, ušetríme váš čas a privedieme vám spoľahlivých zamestnancov.

Výhoda vedenia komplexnej personálnej administratívy je predovšetkým vo flexibilite personálneho zázemia vašej spoločnosti. V praxi to znamená, že v prípade výpadku zamestnanca alebo prípade nárastu objemu práce je možné promptne využiť vytváranú databázu vhodných kandidátov.

 

V rámci služieb personálnej administratívy poskytujeme aj nasledovné služby:

 • Správa životopisov a žiadostí o prijatie do pracovného pomeru
 • Vedenie aktuálnej databázy vhodných kandidátov pre kľúčové pozície vo firme
 • Pravidelný kontakt s uchádzačmi o prácu vo vašej firme
 • Tvorba, realizácia a vyhodnotenie adaptačného procesu nových zamestancov
  v prípade že na to interné sily nemajú časový priestor

 

Nastavenie personálnych procesov (HR procesov)

Dobre nastavená stratégia riadenia ľudských zdrojov

 • pomáha realizovať celkovú stratégiu firmy
 • zabezpečuje efektívnosť firemnej infraštruktúry, prínos zamestnancov i spolupracovníkov
 • optimalizuje finančné prostriedky vynaložené na danú oblasť

Dôkladné preverenie súčasných procesov vo firme umožňuje pozrieť sa na ich kvalitu a efektívnosť a v prípade potreby vykonať korekcie. Ak sa firma niektorej z oblastí riadenia ľudských zdrojov nevenovala vôbec, je potrebné tieto procesy vytvoriť a nastaviť. Užitočným nástrojom na zistenie stavu vo firme je audit riadenia ľudských zdrojov. Kvalitne vypracovaná metodika je základom ako pre nastavenie nových procesov, tak i pre korekcie už existujúcich procesov.

Postup

 • Analýza súčasného stavu (ideálne vo forme auditu riadenia ľudských zdrojov)
 • Návrh priorít a časového harmonogramu
 • Vypracovanie metodiky (resp. metodík jednotlivých oblastí HR)
 • Zavedenie nových postupov a procesov do praxe
 • Následné korekcie s časovým odstupom

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

 

Pridajte svôj životopis a zvýšte svoje šance na ziskanie lepšej práce Nahrať životopis