Interný audit ľudských zdrojov

Profesionálne služby vnútrofiremného auditu zamestnancov vám poskytnú dokonalý prehľad o stave vášho personálneho zázemia. Jeho výsledkom sú odporúčania pre optimalizáciu procesov spojených s ľudskými zdrojmi vo vašej spoločnosti.

 

Služby vnútrofiremného auditu ľudských zdrojov zahŕňajú aj

  • Nezávislé hodnotenie zamestnancov
  • Hodnotenie nadriadených zamestnancami
  • Zmapovanie potenciálu a rozvojových potrieb zamestnancov
  • Posúdenie, nastavenie efektivity organizačnej štruktúry a jednotlivých pracovných náplní
  • Optimalizácia súčasných a zavedenie nových nástrojov personálneho riadenia (hodnotenie, odmeňovanie, motivácia, rozvoj, personálne plánovanie, starostlivosť o zamestnancov pracovníkov a iné)
  • Outplacement - poradenstvo pre prepustených


Je dobré vedieť, aký potenciál sa skrýva vo vašich ľuďoch skôr ako ho pôjdu realizovať do inej spoločnosti. Ak ho dokážeme včas odhaliť, môžeme konkrétnemu človeku vo firme prispôsobiť pracovnú náplň, pozíciu aj rozsah práce.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

 

Pridajte svôj životopis a zvýšte svoje šance na ziskanie lepšej práce Nahrať životopis