Assessment centrá

Assessment centrum (AC) je jednou z metód používanou pri výbere zamestnancov. Veľmi často sa využíva pri nábore väčšieho počtu zamestnancov alebo v prípade trainee programov. Zamestnávateľovi umožňuje porovnávať správanie a výkony kandidátov a ich vhodnosť  pre obsadzovanú pozíciu, schopnosť zapadnúť do tímu i firmy.

 AC je skupinovou metódou, ktorá zahŕňa rôznorodé nástroje a techniky používané pri výbere zamestnancov – psychodiagnostické posúdenie, simulácie pracovných činností, modelové situácie, skupinové diskusie, individuálne a skupinové úlohy. Rozhodnutie o tom, aké techniky budú použité sa odvíja od typu obsadzovanej pozície a od kompetencií, ktoré v kandidátovi potrebujeme efektívnou cestou identifikovať.

 AC trvá od pol dňa, do 3 dní, v závislosti od typu obsadzovanej pozície. Kandidáti sú obvykle rozdelení do skupín po 6-10 účastníkov. Počas plnenia úloh ale i v prestávkach sú kandidáti pozorovaní a hodnotení 4-6 hodnotiteľmi, ktorí zaznamenávajú správanie, výkon, schopnosti kandidáta v rôznych situáciách. Sledujú sa rôzne schopnosti a zručnosti – schopnosť plánovať, analyzovať, riešiť problémy,  ďalej tvorivosť, odolnosť voči stresu, prezentačné schopnosti, používanie argumentov, vodcovské schopnosti a mnohé iné. Informácie sú následne spoločne vyhodnotené tímom konzultantov a využité v procese rozhodovania o vhodných kandidátoch.

 Významnou odlišnosťou od iných metód používaných pri výbere zamestnancov je, že sa nezameriava na prácu a skúsenosti, ktoré má kandidát v súčasnosti ale na budúci pracovný výkon. Ako sa kandidát vyporiada s problémami a úlohami počas AC, ako sa správa v situáciách, ktoré sú počas AC simulované, ukazuje, ako sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude správať na danej pozícii v praxi.

 Ak plánujete prijať do Vašej spoločnosti už dvoch nových zamestnancov na rovnakú pozíciu, AC môže byť vhodnou metódou výberu. AC je rovnako vhodné aj pri rozhodovaní o kariérnom postupe rádového zamestnanca na manažérsku pozíciu.

 

Využite vo svoj prospech naše skúsenosti s AC! Ušetríte čas a energiu venovanú zdĺhavým výberovým procesom!  

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

 

Pridajte svôj životopis a zvýšte svoje šance na ziskanie lepšej práce Nahrať životopis