Kariérne poradenstvo

Naša služba je určená pre všetkých, ktorí nemajú jasnú predstavu o svojom budúcom kariérnom zameraní. Poskytujeme poradenstvo pre ľudí v akomkoľvek bode ich kariéry.

Dokážeme pomôcť absolventovi strednej alebo vysokej školy, ale aj tomu, komu z rôznych príčin nevyhovuje súčasné zamestnanie a chce sa posunúť a pracovať vo sfére, v ktorej využije svoj potenciál.

  • Študenti, absolventi strednej školy
  • Študenti, absolventi vysokej školy
  • Nezamestnaní
  • Rodičia po materskej/ rodičovskej dovolenke
  • Zmena kurzu kariéry
  • Kariérny plán

 

Ako prebieha kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo prebieha formou konzultácií, počas ktorých môže klient absolvovať rôzne testy zamerané na zistenie štruktúry záujmov, predpokladov na určitú prácu, ďalej tiež také, ktoré odhalia osobnostný i manažérsky potenciál klienta. Konzultácie pomáhajú klientovi jasnejšie vnímať seba v kontexte trhu práce i osobného života.

Rozsah poradenstva závisí od požiadaviek a potrieb klienta, ktoré diskutujeme v úvodnom telefonickom rozhovore. Niekedy postačuje jedno stretnutie, napr. ak klient potrebuje pripraviť dobrý životopis, motivačný list, pripraviť na osobný pohovor, alebo riešiť konkrétny problém v pracovnom živote.

Najčastejšie však realizujeme dve stretnutia. Počas prvého prebieha hĺbkové interview, ktoré sa týka skúseností, predstáv a očakávaní klienta. Na základe dohody môže absolvovať rôzne testy, pričom ich štruktúru volíme podľa cieľa poradenstva. V priebehu druhého stretnutia oboznámime klienta s dosiahnutými výsledkami testov a načrtneme možné riešenia problému, s ktorým sa na kariérového poradcu obrátil.

 

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

 

Pridajte svôj životopis a zvýšte svoje šance na ziskanie lepšej práce Nahrať životopis