Mgr. Mária Rippová - riaditeľ a odborný garant

mrippova

Vzdelanie a pracovné skúsenosti

Vyštudovala odbor pracovná a organizačná psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1998).

Od ukončenia štúdia sa venuje problematike personálneho poradenstva v rôznych formách. V rokoch 1999 - 2000 pracovala ako konzultant v personálnej agentúre SELECTA. Ako pracovný a organizačný psychológ a zároveň HR Manager pôsobila v rokoch 2000 - 2001 v spoločnosti Mark/BBDO Bratislava s.r.o.

Od 2001 vedie spoločnosť JOBPOINT, v ktorej zároveň pôsobí ako pracovný a organizačný psychológ, venuje sa poradenstvu v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Vlastní licenciu vydanú Slovenskou komorou psychológov, ktorej je zároveň členkou.

V roku 2012 ukončila špecializačné štúdium pracovnej a organizačnej psychológie na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity.

 

Pridajte svôj životopis a zvýšte svoje šance na ziskanie lepšej práce Nahrať životopis