Psychodiagnostika

Obsah služby

Použitie širokej škály špecializovaných testov na odhalenie a pomenovanie osobnostných predpokladov, záujmov, štruktúry intelektu, motivácie a schopností človeka.

Použitie

  • pri výbere zamestnancov a tvorby optimálnych pracovných tímov
  • pri nastavovaní systému motivácie, hodnotenia a odmeňovania
  • pri plánovaní kariérneho postupu vašich zamestnancov

Naša spoločnosť je držiteľom všetkých potrebných povolení, ktoré proces psychodiagnostického posudzovania kandidtátov a klientov plne legalizujú.

  • Disponujeme povolením vydaným Slovenskou komorou psychológov, číslo licencie odborného garanta: L1C2010/SKP/4D00710/012.
  • Náš odborný garant má ukončenú špecializáciu na SZU v odbore pracovná a organizačná psychológia číslo diplomu D.05474
  • Disponujeme širokou škálou vlastných testov osobnosti, výkonových, záujmových testov i dotazníkov, ponuku neustále aktualizujeme a dokážeme po dohode použiť vami preferované metodiky.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

 

Pridajte svôj životopis a zvýšte svoje šance na ziskanie lepšej práce Nahrať životopis